آخرین به روزرسانی لیست شرکت‌های خدمات انرژی ارزیابی شده در بخش ساختمان مطابق جدول زیر می‌باشد:


ردیف نام  شرکت استان تلفن نمابر آدرس الکترونیکی
1 آذرستاويز آذربايجانشرقي 041-34777277 041-34777300 www.azarsetaviz.com
2 آرمان نيرو دانيال خوزستان 3836461 - 0611 3836139 - 0611 www.maniral.ir
3 آريان بهسا تهران 021-66086739 021-66086738 www.behsa.ir
4 آسياوات تهران 88778014 - 021 88870687- 021 www.asiawatt.com
5 انديشه آزما زاگرس كرمانشاه 09188374558 083-38450652 A.A.Za@chmail.ir
6 به پويان امين منتظر خراسان رضوي 051-37136111-22 051-35425608 www.behpouyan.ir
7 بهينه سازان صنعت تاسيسات تهران 021-66575980-82 021-66575983 www.behineh-sazan.ir
8 پارس بازخورد فارس 0711-2352227 0711-2352270 www.myenergy.ir
9 پاژ توان توس خراسان رضوي 051-37635441 051-37635675 www.pazhtavan.com
10 پرتو شفق آذر آذربايجانشرقي 0411-3377696 0411-3377697 www.psaengco.com
11 پرتونگار پرند تهران 021-88507380 021-88507381 info@pnpco.net
12 پيشران انرژي تهران 66937040 - 021 66432377 - 021 www.pishrun.com
13 تراكيت عمران پارسيان تهران 021-88561406-7 021-88071929 info@TerakitOmranParsian.com
14 تماس گستر كيش تهران 021-88249478 021-88249478 info@tgkco.com
15 توان گستران افق آذربايجانغربي 044-32252437 044-32224043 www.tgo-co.com
16 خبرگان بهينه ساز تهران 021-66592895-6 021-88418882 www.khbehinesaz.com
17 ديمركو تهران 021-88480830 021-88480831 dimerco_co@yahoo.com
18 سامان انرژي اصفهان اصفهان 031-37765478-37765059 031-37764568 www.samanenergy.ir
19 سامان انرژي نفيس تهران 66062906 - 021 66062906 - 021 www.sen-co.org
20 سرآمد نيرو فارس 071-38230877 071-38238476 saramadnirou@yahoo.com
21 فرآيند بنا آپادانا اصفهان 031-36674957-8 031-36674957-8 farayand.bana@gmail.com
22 فرآيند توسعه پويا تهران 021-22845517-8 021-22886502 www.ftpooya.ir
23 فرآيند معماري تهران 021-22887851-6 021-22887857 www.farayand.ir
24 مانا سازان سديد تهران 021-66086274-66020085 021-89782562 www.manasazan.ir
25 مشاوران گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات ياكند فارس 071-36350139 071-36350139 www.yakand.com
26 موج گستر آفاق نيرو (مگانير) آذربايجانشرقي 041-35258738 041-36580320 www.meganir.com
27 هميار انرژي تهران 021-88853127 021-88853129 www.hamyarenergy.com
28 نوآوران انرژي و صنعت دانا تهران 021-26600804-22638331 021-22638341 www.deniico.com
//isti.ir/XUp7